Фізичний розвиток

13.04.2020

(Третякова Т.І.) 

Фізичний розвиток - це динамічний процес росту (збільшення довжини і маси тіла, окремих частин тіла тощо) і біологічного дозрівання дитини в різні періоди дитинства, істотний критерій оцінки стану здоров¢я і вікових норм розвитку, особливо в період раннього дитинства. Фізичний розвиток дітей - це процес зміни морфологічних і функціональних властивостей організму, а також їх стан в різні вікові періоди, що визначає запас фізичних сил, витривалість і працездатність. Темпи фізичного розвитку на кожному етапі онтогенезу залежать від індивідуальних особливостей, соціальних факторів, регіону проживання тощо.

Рівень фізичного розвитку в дитячому віці є одним з об'єктивних показників стану здоров'я. Фізичний розвиток є чутливим показником, який легко змінюється під впливом різноманітних несприятливих факторів, особливо умов навколишнього середовища. Як сукупність ознак, що характеризують стан здоров¢я організму на різних вікових етапах, рівень фізичного розвитку є одним з найважливіших показників соціального здоров¢я населення. Тому оцінка рівня фізичного розвитку дитини є невід'ємним елементом контролю за станом її здоров'я і посідає важливе місце у практичній діяльності лікаря-педіатра.

Комплексна оцінка фізичного розвитку включає:

1. Оцінку результатів антропометрії та соматоскопії. Антропометрія - уніфікована методика вимірювання людського тіла та його частин. Соматоскопія - огляд і опис ознак пропорцій тіла та зовнішнього вигляду.

2. Оцінку функціонального стану різних систем організму. Традиційно проводять динамометрію (вимірювання сили м'язів кисті), спірометрію (функціональне дослідження системи дихання) та функціональні проби серцево-судинної системи.

3. Визначення біологічного віку дитини (найчастіше визначають кістковий вік за рентгенограмою кисті)..

Така комплексна оцінка показників фізичного розвитку проводиться при значному відхиленні дитини у фізичному розвитку та підозрі на ендокринні, генетичні та деякі інші захворювання, або в дитячих колективах за спеціальними завданнями. У практиці дільничного педіатра найчастіше обмежуються тільки оцінкою антропометри

ВІКОВІ ПЕРІОДИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ

1. Від народження до 3-річного віку основну роль в розвитку дитини відіграють гормони щитоподібної залози (тироксин та трийодтиронін). Вони забезпечують ріст, розвиток і диференціацію всіх тканин, особливо ЦНС.

2. З 3-річного віку після дозрівання рецепторів, чутливих до гормону росту, основний регулюючий ефект має соматотропний гормон.

3. Період початку пубертатного розвитку (з 13 років у хлопчиків, з 12 років у дівчаток). Внаслідок підвищеної чутливості до андрогенів настає пубертатний стрибок у рості.

Фізичний розвиток людини зумовлений:

1) біологічними факторами (спадковість, стать, вік тощо);

2) соціальними факторами (матеріальний і культурний рівень життя, використання і розподіл матеріальних благ, харчування, виховання, побут тощо).

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Фізичний розвиток оцінюють за наступними факторами: зріст, маса тіла; обвід грудей; зріст у положенні сидячи;

обводи і довжина кінцівок; рельєф та пружність м'язів; жировідкладання; еластичність шкіри; життєвий об'єм легенів;

сила м'язів кисті; функціональні проби стану серцево-судинної системи; моторний розвиток.

АНТРОПОМЕТРИЧНІ ІНДЕКСИ:

Зробити висновок про пропорційність розмірів тіла дитини у деякій мірі дозволяє метод визначення антропометричних коефіцієнтів (індексів). Індекси відображають взаємозв¢язок між лінійними розмірами окремих частин тіла, вказують на особливості форми тіла, доповнюють характеристику фізичного розвитку дитини.

В практичній роботі найчастіше використовують індекси Л.І.Чулицької (вгодованості і пропорційності), Ф.Ф. Ерісмана, коефіцієнт фізичного розвитку Q, масо-ростовий коефіцієнт та інші.

1. Індекс вгодованості Л.І. Чулицької (характеризує ступінь вгодованості дитини) (розвиток підшкірно-жирової основи), а також оцінює розвиток м¢язів по відношенню до зросту):

3 обводи плеча (см) + обвід стегна (см) + обвід гомілки (см) - зріст (см).

Норма: до року - 20-25 см;

2 - 3 роки - 20 см;

4 - 5 років - 19 - 16 см;

6 - 7 років - 15 - 10 см;

7 - 8 років - 10 - 6 см.

Зниження величини індексу підтверджує недостатню вгодованість дитини.

2. Індекс Ф.Ф. Ерісмана (ІЕ) характеризує розвиток грудної клітки дитини і частково її вгодованість:

ІЕ = обвід грудей (см) - ½ зросту (см).

Норма: 1-й рік - 13,5 - 10 см;

2 - 3 роки - 9 - 6 см;

6 - 7 років - 4 - 2 см;

7 - 8 років - 0, але найкраще, коли до 15 років ІЕ= +1-3 см; в дорослих величина індексу приблизно 5 - 6 см. Величина ІЕ повинна бути позитивною до 6-8 років, і чим краще фізично розвинута дитина, тим пізніше у неї обвід грудної клітки зрівнюється з напівзростом.

3. Індекс пропорційності Л.І.Чулицької:

3 обводи плеча = обводу грудної клітки = обвід стегна + обвід гомілки.

4. Коефіцієнт фізичного розвитку (Q) показує, який відсоток від нормальної становить маса дитини: Q = фактична маса (кг) : належна маса (кг) х 100 %, норма - 100%.

5. Масо-ростовий коефіцієнт: відношення маси до зросту (для новонароджених). Складає в нормі 60 - 64.

Для правильного формування здорової фізично й психічно особистості дитини необхідні наступні умови:

1) правильний раціон і режим харчування;

2) здоровий спосіб життя, заняття фізкультурою й спортом;

3) правильно побудоване трудове виховання підлітків;

4) своєчасне провітрювання навчальних приміщень і будинку;

5) меблі, підібрані відповідно віку й росту дитини;

6) достатня освітленість кімнати;

) правильне інтелектуальне й розумове виховання підлітка;

8) величезна роль виховання в родині.

Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!